Carlos Velo 2, 1º andar · 32500 O Carballiño 988530011 carballinocca@gmail.com comerciocarballino.org

No ano 2006, ao longo dunha reunión, xurdiu a idea de crear un premio que resaltase o labor profesional, comercial e empresarial dos empresarios e comerciantes do Carballiño, que o longo dos anos mantiveron unha traxectoria de traballo que ademais dos éxitos, se perpetúa en varias xeracións.

 

Unha vez ao ano, despois da campaña de verán, a Asociación de Comerciantes e Empresarios do Carballiño organiza unha cea, a que están convidados a asistir todos os socios, e durante a cal se fai entrega do premio Azougue.

 

Azougue en galego significa Mercurio, deidade grega do Comercio.

 

Premiado 2006 – Don Manuel OTERO JUSTO – Comercial Orcellón

Premiado 2007 – Don Camilo RODRÍGUEZ PEREIRA – Autocares Rodríguez

Premiado 2008 – Don Julio GONZÁLEZ PEREIRA – Autoservicio Pereira

Premiadas 2009 – Dona María José CERVIÑO VALEIRAS & Dona Rogelia CERVIÑO VALEIRAS – Confitería Cerviño

Premiado 2010 – Don Florindo GONZÁLEZ OTERO – Frigoríficos Florindo & Hijos S.L.

Promoción 2011 – Hnos Garriga

Premiado 2013- Chocolates la Carballinesa

Premiado 2014- Garaje Nogueira

Premiado 2015- Floristería Carmiña

Premiado 2016- Grupo Cer&Ber

Dar continuidade nos vindeiros anos ao Premio Azougue, é ademáis de recoñecer unha labor empresarial, estimular a actividade dun sector que na actualidade precisa do maior apoio posible.

Unha cea, na que ademais dos tradicionais discursos na entrega do Premio Azougue, non falta o humor co tradicional sorteo de agasallos que aportan diversos participantes á cea.